Ceník a přihláška

Od září 2024 začínáme 4. rok divočení

Otevřeno bude v úterý, středu a čtvrtek 8-16 hodin (příchod 8-8:30; vyzvedávání 15:30-16). V případě zájmu můžeme otevřít 4. den, a nabízíme vznik domškolácké skupiny.


DĚTI 3+

Přijímáme děti ve věku 3-7 let ( samoobslužnost při jídle a oblékání, používání plen maximálně na spaní, schopnost ujít minimálně 1 km, pohoda bez rodinného příslušníka), další podmínky přijetí viz provozní řád.

Měsíční platby za jednodenní docházku 1950,-, za dvoudenní 2950,-, 3 dny za 3950,-. U 1 a 2 dnů je možné v případě absence (nemoc apod.) nahradit si docházku v jiné dny, u 3 dní nabízíme v případě týdenní absence slevu 10% na další měsíc (max. 20%).

První měsíc je možné doprovázet dítě za jednorázovou platbu 350,-+ jídlo a poté se rozhodnout o plné docházce.

MAMINKY S DĚTMI POD 3 ROKY

Nabízíme i docházku rodičů s mladšími dětmi – zde je cena jednorázová 250,- za den + jídlo první měsíc a poté 50% z ceny klasické docházky dle zvoleného počtu dní.

Splatnost do 10. dne daného měsíce na účet spolku na základě smlouvy s rodiči. Sleva 15% pro sourozence, 10% pro samoživitele, další možnosti řešíme individuálně.


Dopolední svačinu si nosí děti samy – bez cukrovinek, povoleny jsou např. datlové a ovocné tyčinky bez cukru, sušené ovoce, sušenky bez cukru (slazené sirupem apod.), rády poradíme 🙂 My zajišťujeme zdravý oběd ze skutečných surovin – polévku + hlavní jídlo a odpolední svačinku. Jídlo se platí zvlášť a ceny jsou následovně: dětská porce – polévka 20 Kč, hlavní chod 50 Kč, svačina 25 Kč.

Na jídlo jsou děti automaticky přihlášeny a případné odhlašování probíhá den předem do 12 hodin. Vyúčtování plateb za jídlo bude do 10. dne následujícího měsíce (přijde emailem).


Provoz lesního klubu je veden jako komunitní, nezapsaný v MŠMT, a docházku je možné kombinovat se státními školkami (pokud splňujete náležité požadavky). Rodiče a veřejnost jsou zváni k zapojení se do chodu klubu na různých setkáních, slavnostech a brigádách na zázemí.
Vyplněním přihlášky souhlasíte s těmito zásadními body uvedenými výše, děkujeme.