Úvod

Kdykoliv po domluvě se můžete přijít za námi podívat. Přihlášky k docházce přijímáme průběžně. Rodič se může účastnit s dítětem, jak dlouho je potřeba. Vítáme také pravidelnou i nárazovou docházku maminek s menšími dětmi.

Náš lesní klub sídlí v Bezděkovci 19 (Mileč) a zahájil svoji činnost od 7.9. 2021. Lesní klub je neregistrované předškolní zařízení pro děti 3 – 7 let (podmínky přijetí viz provozní řád). Docházku je možno kombinovat se školkou zapsanou v rejstříku MŠMT – rádi poradíme. Můžeme nabídnout i skupinu pro domškoláky.
Více najdete na stránce ceník a informace.

Děkujeme obci Mileč za vstřícnost a veškerou pomoc. Děkujeme MAS Sv. Jana Nepomuckého za možnost uskutečnit přednášku o založení lesní školky pro veřejnost a za možnost zúčastnit se letní školy pro pedagogy pořádané Asociací lesních mateřských škol.

Děkujeme sponzorům – Obchůdek Oáza v Nepomuku, firma 3B servis, s.r.o.; LM Betonárka spol. s r.o.; Mateřské centrum Beruška, z.s.; Zahradnictví Arbocom; Unibrick s.r.o., Plzeňský kraj; betonárka Blovice, Klaus Timber; Unibrick